CIÈNCIA CIUTADANA

Vols aportar el teu granet de sorra a la investigació i a la conservació del medi ambient?

La Sirena t’ofereix la possibilitat de fer-ho!

La protecció del medi marí és una prioritat de la nostra empresa. Des de fa 50 anys hem intentat promocionar totes aquelles accions dirigides a concienciar als bussejadors, divulgar el missatge de respecte i a col.laborar amb l’estudi del mar. També és clau per a nosaltres determinar clarament l’estat de conservació de la nostra zona i els impactes negatius que l’acció humana hi genera.

Fruit de tot això aprofitant l’empenta de l’interès creixent de la societat actual, hem volgut crear uns programes de ciència ciutadana pels nostres visitants. Li hem donat el nom genèric de programes de conservació, ja que és l’objectiu últim de tots ells. Per fer-ho ens hem coordinat amb diverses entitats (CIB, Vimar, Bufalvent, Padi, SSI…) i organismes oficials (UAB, UB i UVic…) per tal de crear projectes interessant i atractius pels bussejadors. Es tracte d’aprofitar les dades extretes de les immersions que es realitzen en el Parc Natural per extreure conclusions científiques que puguin ajudar a la preservació del medi ambient, modificant les pràctiques i comportaments que puguin ser negatius.

Actualment contem en diversos programes de conservació, i cada temporada se n’aniran creant de nous. Es recopilen dades de formes diverses (qüestionaris, fotografies, vídeos) per tal de treure’n conclusions. Els principals programes actualment són:

  • Recompte de peixos com a indicadors de l’estat de conservació del medi marí.
  • Seguiment de mol·luscs opistobranquis.
  • Actualització de la cartografia i els hàbitats del fons marí del Parc Natural.

També es consideren programes de conservació aquelles formacions destinades a millorar les tècniques de busseig.

  • Tècniques de flotabilitat de busseig respectuós.
  • Flotabilitat per a fotografies i vídeos.

Periòdicament anem lliurant les dades recollides amb les conclusions científiques dels estudis això com el llistat dels observadors de cada programa.

Vols aportar el teu granet de sorra a la investigació i a la conservació del medi ambient?

La Sirena t’ofereix la possibilitat de fer-ho!

La protecció del medi marí és una prioritat de la nostra empresa. Des de fa 50 anys hem intentat promocionar totes aquelles accions dirigides a concienciar als bussejadors, divulgar el missatge de respecte i a col.laborar amb l’estudi del mar. També és clau per a nosaltres determinar clarament l’estat de conservació de la nostra zona i els impactes negatius que l’acció humana hi genera.

Fruit de tot això aprofitant l’empenta de l’interès creixent de la societat actual, hem volgut crear uns programes de ciència ciutadana pels nostres visitants. Li hem donat el nom genèric de programes de conservació, ja que és l’objectiu últim de tots ells. Per fer-ho ens hem coordinat amb diverses entitats (CIB, Vimar, Bufalvent, Padi, SSI…) i organismes oficials (UAB, UB i UVic…) per tal de crear projectes interessant i atractius pels bussejadors. Es tracte d’aprofitar les dades extretes de les immersions que es realitzen en el Parc Natural per extreure conclusions científiques que puguin ajudar a la preservació del medi ambient, modificant les pràctiques i comportaments que puguin ser negatius.

Actualment contem en diversos programes de conservació, i cada temporada se n’aniran creant de nous. Es recopilen dades de formes diverses (qüestionaris, fotografies, vídeos) per tal de treure’n conclusions. Els principals programes actualment són:

  • Recompte de peixos com a indicadors de l’estat de conservació del medi marí.
  • Seguiment de mol·luscs opistobranquis.
  • Actualització de la cartografia i els hàbitats del fons marí del Parc Natural.

També es consideren programes de conservació aquelles formacions destinades a millorar les tècniques de busseig.

  • Tècniques de flotabilitat de busseig respectuós.
  • Flotabilitat per a fotografies i vídeos.

Periòdicament anem lliurant les dades recollides amb les conclusions científiques dels estudis això com el llistat dels observadors de cada programa.