SOSTENIBILITAT

Sostenibilitat

Contribuir a un turisme sostenible i fomentar el coneixement i suport dels espais protegits del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter sempre ha sigut un punt essencial per a la nostra empresa. És per això que estem oficialment reconeguts com a Empresa Adherida a la Carta Europea (European Charter Partner).

QUÈ ÉS LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE?
La Carta Europea de Turisme Sostenible a Espais Naturals Protegits (CETS) és una iniciativa de la Federació EUROPARC que té com a objectiu global promoure el desenvolupament del turisme en clau de sostenibilitat als espais naturals protegits d’Europa. La CETS és un mètode i un compromís voluntari per aplicar els principis de turisme sostenible, orientant els gestors dels espais naturals protegits i les empreses per definir les seves estratègies de manera participada.

ISOS

En els darrers anys hem adquirit diferents ISOS que indiquen que treballem per la millora de la qualitat i el medi ambient.

QUÈ ÉS UNA ISO?
ISO són les sigles en anglès International Organitzation for Standaritzation. Es tracta de l’organització internacional de normalització o estandardització, i es dedica a la creació de normes o estàndards per assegurar la qualitat, la seguretat i l’eficiència de productes i serveis. Són les anomenades normes ISO.

L’organització internacional de normalització actualment està present a 193 països i és una organització no governamental e independent. Actualment hi ha redactades més de 22.000 normes ISO que engloben totes les indústries, des de tecnologia i seguretat alimentària, fins a agricultura i salut.

Text i més informació: www.certificadoiso9001.com

ISOS ADQUIRIDES PER DIVING CENTER LA SIRENA

  • ISO 14001: Estàndard internacional per a la gestió mediambiental

Aquesta norma ajuda a establir les bases per a una millora contínua de l’exercici ambiental de l’organització, contribuint així a la conservació dels recursos naturals i, a la consecució dels seus objectius mediambientals.

  • ISO 9001: Estàndard internacional per sistemes de gestió de qualitat.

Aquesta ISO, proporciona un marc de treball i un conjunt de principis per assegurar un enfocament lògic a la gestió de la organització que satisfaci els seus clients i parts interessades. Per fer-ho més senzill, la certificació ISO 9001 proporciona les bases per desenvolupar processos i personal efectiu que tingui com a resultat producte i serveis efectius perllongats en el temps.