220€
Started on juny 1, 2023

Amb aquesta especialitat s’adquireixen els coneixements necessaris en relació a l’equip especialitzat a utilitzar per les immersions en horari nocturn, tals com llanternes, focus, etc., a més de les tècniques especialitzades de busseig nocturn.

Formació: Teoria sobre el vaixell + 2 immersions a aigües obertes.

Durada: 2 dies.

Inclou: Monitor.

What's your reaction?
4Cool2Bad3Lol2Sad

Leave a comment

RESERVA UNA VISITA DE SNORKEL REserva una visita de snorkel