Contribuir a un turisme sostenible i fomentar el coneixement i suport dels espais protegits del Parc Natural del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter sempre ha sigut un punt essencial per a la nostra empresa. És per això que estem oficialment reconeguts com a Empresa Adherida a la Carta Europea (European Charter Partner).

QUÈ ÉS LA CARTA EUROPEA DE TURISME SOSTENIBLE?
La Carta Europea de Turisme Sostenible a Espais Naturals Protegits (CETS) és una iniciativa de la Federació EUROPARC que té com a objectiu global promoure el desenvolupament del turisme en clau de sostenibilitat als espais naturals protegits d’Europa. La CETS és un mètode i un compromís voluntari per aplicar els principis de turisme sostenible, orientant els gestors dels espais naturals protegits i les empreses per definir les seves estratègies de manera participada.

Text i més informació Europarc España: redeuroparc.org/carta-europea-turismo-sostenible/

Més informació sobre Europarc Europa:  https://www.europarc.org/

 

ISOS

En els darrers anys hem adquirit diferents ISOS que indiquen que treballem per la millora de la qualitat i el medi ambient.

QUÈ ÉS UNA ISO?
ISO són les sigles en anglès International Organitzation for Standaritzation. Es tracta de l’organització internacional de normalització o estandardització, i es dedica a la creació de normes o estàndards per assegurar la qualitat, la seguretat i l’eficiència de productes i serveis. Són les anomenades normes ISO.

L’organització internacional de normalització actualment està present a 193 països i és una organització no governamental e independent. Actualment hi ha redactades més de 22.000 normes ISO que engloben totes les indústries, des de tecnologia i seguretat alimentària, fins a agricultura i salut.

Text i més informació: www.certificadoiso9001.com

ISOS ADQUIRIDES PER DIVING CENTER LA SIRENA

  • ISO 14001: Estàndard internacional per a la gestió mediambiental.

Aquesta norma ajuda a establir les bases per a una millora contínua de l’exercici ambiental de l’organització, contribuint així a la conservació dels recursos naturals i, a la consecució dels seus objectius mediambientals.

 

  • ISO 9001: Estàndard internacional per sistemes de gestió de qualitat.

Aquesta ISO, proporciona un marc de treball i un conjunt de principis per assegurar un enfocament lògic a la gestió de la organització que satisfaci els seus clients i parts interessades. Per fer-ho més senzill, la certificació ISO 9001 proporciona les bases per desenvolupar processos i personal efectiu que tingui com a resultat producte i serveis efectius perllongats en el temps.

 

Parc Natural del Montgrí, Illes Medes i Baix Ter

La zona terrestre protegida del parc (6185 ha) abarca els municipis de Torroella de Montgrí, Pals, Bellcaire d’Empordà, l’Escala, Palau-Sator, Ullà, Fontanilles i Gualta.

Presenta uns valors històrics i culturals que es comencen a originar a la prehistòria, quan el massís era utilitzat com a hàbitat i àrea sepulcral, passant a ser testimoni dels assentaments de l’època romana, també sent fonament per les fortificacions

 de les esglésies i hermites de l’època medieval, i a estar fortificat al llarg de la zona de conreus i costera (torres i massos fortificats) durant l’edat moderna.

L’activitat humana al parc sempre ha estat present per la presència dels seus recursos, la roca del massís calcari, la provisió d’aigua a la zona conreable de la plana del riu Ter i la situació estratègica que conforma el terreny elevat al costat de la línia costera.

Conjuntament amb la zona marítima protegida (2037 ha), es formen els diferents trets paisatgístics del parc, fent de base per la gran varietat d’ambients, extraordinària biodiversitat i patrimoni natural que comporten.

Les Illes Medes

El Medallot, la Meda Gran, la Meda Petita, les Ferranelles, el Tascó Gros, el Tascó Petit i el Carall Bernat.

La protecció de les illes va començar el 1983 amb una Ordre de la Generalitat de Catalunya que prohibia la pesca i l’extracció de recursos marins vius.

L’ any 1990 va ampliar-se la protecció i va passar a un marc jurídic per a la protecció i conservació de la fauna i flora del fons marí de les Illes Medes i part del litoral del Montgrí, entre la Roca del Molinet i Punta Salines.

Aquest fet va comportar que ara sigui un dels espais marins més importants del Mediterrani. Seguidament al 1992 es va fer efectiva la protecció del massís del Montgrí i la part emergida de les illes Medes .

Més tard a partir del 2000 es delimita la zona de protecció definitiva, s’inclou el fons marí de les Medes com a zona d’interès especial del Mediterrani i s’aprova el pla rector d’ús i gestió de l’espai protegit (PRUG).

Finalment el Parc Natural del Montgrí, les illes Medes i el Baix Ter es crea per la llei al 2010, amb l’objectiu principal d’unificar la normativa de protecció dels tres espais que conformen el parc natural (Massís del Montgrí, les Illes Medes i el Baix Ter).

La llei declara com a Parc Natural les Illes Medes, el massís del Montgrí i el seu entorn marí així com el litoral del Baix Ter.

What's your reaction?
1Cool0Bad0Lol0Sad